Number of the records: 1  

Tragickosť a iracionálna krutosť líbyjskej vojny

  1. ŠKVRNDA, František. Tragickosť a iracionálna krutosť líbyjskej vojny. In Slovo. - Bratislava : Nové slovo, s.r.o., 2011. ISSN 1336-2984, 2.5.2011, s. [1-3]. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.noveslovo.sk/c/26816/Tragickost_a_iracionalna_krutost_libyjskej_vojny__3_>
    article

    article

Number of the records: 1