Number of the records: 1  

Postavenie bankopoisťovníctva na poistnom trhu

  1. KRUMPÁLOVÁ, Veronika. Postavenie bankopoisťovníctva na poistnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2010. 49 s.
    book

    book