Number of the records: 1  

Vývoj záujmov a vplyvu svetových mocností v regióne Latinskej Ameriky

  1. GARDOŇOVÁ, Kristína. Vývoj záujmov a vplyvu svetových mocností v regióne Latinskej Ameriky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Reťkovský. Bratislava, 2011. 47 s.
    book

    book


Number of the records: 1