Number of the records: 1  

Porovnanie vybraných podnikov služieb - marketingový pohľad

  1. ČORBA, Juraj, ml. Porovnanie vybraných podnikov služieb - marketingový pohľad : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Gajdoš. Košice, 2010. 35 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book


Number of the records: 1