Number of the records: 1  

Využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie v Doza, v.d. Sobrance

  1. ČERVEŇÁKOVÁ, Michaela. Využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie v Doza, v.d. Sobrance : bakalárska práca. Školiteľ: Nadežda Jurková. Košice, 2010. 47 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book


Number of the records: 1