Number of the records: 1  

Integrácia IS podniku a tvorba jednotnej informačnej infraštruktúry

  1. KRUPKOVÁ, Monika. Integrácia IS podniku a tvorba jednotnej informačnej infraštruktúry : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2011. 39 s.
    book

    book


Number of the records: 1