Number of the records: 1  

Generácia Y v kontexte tvorby marketingových a komunikačných konceptov

  1. LOYDLOVÁ, Miroslava - FRANCOVÁ, Zuzana. Generácia Y v kontexte tvorby marketingových a komunikačných konceptov. In Euromarketing - podnikateľská koncepcia pre spoločný trh Európskej únie : vedecký monografický zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3310-2, s. 96-106. VEGA 1/0047/11.
    article

    article