Number of the records: 1  

Moderné spôsoby výmeny a zdieľania štatistických údajov medzi členskými štátmi Únie a Eurostatom

  1. PLÁNOVSKÝ, Ján. Moderné spôsoby výmeny a zdieľania štatistických údajov medzi členskými štátmi Únie a Eurostatom. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 5, s. 105-110. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0156518/fss0512.pdf>
    article

    article

Number of the records: 1