Number of the records: 1  

ACADEMIA

  1. 2009 ,č. 1-4. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. 4x ročne. ISSN 1335-5864 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal

Number of the records: 1