Number of the records: 1  

Aula

  1. 2009 ,č. 1-4. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. 4x ročne. ISSN 1210-6658 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal

Number of the records: 1