Number of the records: 1  

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti v roku 2013

  1. VÁLEK, Juraj. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti v roku 2013. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi : portál [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2013. ISSN 1338-4740, 28.3.2013, [s. 1-3], [3 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/33/zakon-o-obmedzeni-platieb-v-hotovosti-v-roku-2013-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_NXPsIWnaYG4/?query=z%E1kon+o+obmedzen%ED+platieb+v+hotovosti&serp=1>
    article

    article