Number of the records: 1  

Marketing vo vybranom podniku služieb

  1. ĎURICKÝ, Ľuboš. Marketing vo vybranom podniku služieb : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2013. 80 s.
    book

    book


Number of the records: 1