Number of the records: 1  

Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacej právomoci vo vybranom podniku

  1. KORMÚTHOVÁ, Viera. Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacej právomoci vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Thomasová. Bratislava, 2013. 52 s.
    book

    book


Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.