Number of the records: 1  

Finančné trhy

  1. 2013 ,Č. November. Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711.
    journal

    journal