Number of the records: 1  

Právo pre ROPO a obce v praxi

  1. 2010 ,č. 1-12. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Bratislava : Iura Edition, 2010. 12x ročne. ISSN 1337-7523 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal

Number of the records: 1