Number of the records: 1  

Teória a prax oceňovania majetku a záväzkov v účtovníctve

  1. VANERKOVÁ, Zuzana. Teória a prax oceňovania majetku a záväzkov v účtovníctve : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2014. 58 s.
    book

    book


Number of the records: 1