Number of the records: 1  

Aktuálne trendy mzdového vývoja v Slovenskej republike

  1. KADLEČÍK, Ľubomír. Aktuálne trendy mzdového vývoja v Slovenskej republike. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 6, s. 37-39.
    article

    article

Number of the records: 1