Number of the records: 1  

Vývoj urovnania ako nástroja zefektívnenia konania v súťažnom práve

  1. BLAŽO, Ondrej. Vývoj urovnania ako nástroja zefektívnenia konania v súťažnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 1, s. 58-71.
    article

    article

Number of the records: 1