Number of the records: 1  

Barriers to innovation in small and medium enterprises in the Slovak Republic

  1. LESÁKOVÁ, Ľubica. Barriers to innovation in small and medium enterprises in the Slovak Republic. In Nové trendy 2014. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy 2014 : sborník příspěvků : 9. ročník mezinárodní vědecké konference : [13. - 14. 11. 2014, Znojmo, Česko]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2015. ISBN 978-80-87314-67-8, s. 124-131 CD-ROM.
    article

    article

Number of the records: 1