Number of the records: 1  

Uplatňovanie vnútornej politiky štátu v cestovnom ruchu na Slovensku

  1. FARKAS, Viktor. Uplatňovanie vnútornej politiky štátu v cestovnom ruchu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2015. 82 s.
    book

    book