Number of the records: 1  

ACADEMIA

  1. 2018 ,č. 2-3. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2018. ISSN 1335-5864 [Copy count : 7, currently available 0, at library only 7]
    journal

    journal