Number of the records: 1  

Forum statisticum Slovacum

  1. 2014 ,č. 1-6. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. 2x ročne. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal