Number of the records: 1  

Analýza prístupov k stanoveniu výrobnej kapacity podniku

  1. BOMBA, Peter. Analýza prístupov k stanoveniu výrobnej kapacity podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2019. 45 s.
    book

    book


Number of the records: 1