Number of the records: 1  

Ekonomika firiem 1999

  1. Ekonomika firiem 1999. Medzinárodná konferencia. Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie) : Košice, 9.-10.9.1999. Zostavovateľ: Viktória Bobáková. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. 770 s. ISBN 80-225-1212-5. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
    book

    book


Number of the records: 1