Number of the records: 1  

Komparácia vybraných ukazovateľov výkonnosti krajín V4

  1. HAVETTOVÁ, Miroslava - LÁBAJ, Martin. Komparácia vybraných ukazovateľov výkonnosti krajín V4. In 9. medzinárodná vedecká konferencia EDAMBA 2006 v Nových Zámkoch : zborník prác doktorandov = thesis volume. - Nové Zámky ; Nové Zámky : Secos, 2006. ISBN 80-225-2219-8, s. 108-111.
    article

    article