Number of the records: 1  

Alternatívne ukazovatele merania výkonnosti ekonomiky

  1. KOVÁČIKOVÁ, Petra. Alternatívne ukazovatele merania výkonnosti ekonomiky. In Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2742-2. IGP PMVP 2315017.
    article

    article