Number of the records: 1  

Približovanie sa SR k najvyspelejším európskym krajinám v oblasti výkonnosti

  1. TRNOVSKÝ, Karol - SOBOTOVÁ, Anna. Približovanie sa SR k najvyspelejším európskym krajinám v oblasti výkonnosti. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1, s. 1-5.
    article

    article