Number of the records: 1  

Výkonnosť ekonomiky SR z pohľadu reálnej konvergencie

  1. TRNOVSKÝ, Karol. Výkonnosť ekonomiky SR z pohľadu reálnej konvergencie : dizertačná práca. Škol. Eva Muchová. Bratislava, 2009. 128 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book