Number of the records: 1  

„Dná“ v slovenskej ekonomike

  1. MORVAY, Karol. „Dná“ v slovenskej ekonomike. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 2, s. 24-27.
    article

    article