Number of the records: 1  

Zákon o slobode informácií a žiadosť o sprístupnenie podania žiadosti o poskytnutie informácií

  1. SOLDÁN, Artúr. Zákon o slobode informácií a žiadosť o sprístupnenie podania žiadosti o poskytnutie informácií. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 9, s. 14-17.
    article

    article