Number of the records: 1  

Význam slovnej zásoby vo výučbe cudzích jazykov

  1. STRADIOTOVÁ, Eva. Význam slovnej zásoby vo výučbe cudzích jazykov. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 438-446 CD-ROM.
    article

    article