Number of the records: 1  

Sprichwortdarstellungen Als Unterrichtshilfsmittel

  1. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Sprichwortdarstellungen Als Unterrichtshilfsmittel. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 447-456 CD-ROM.
    article

    article