Number of the records: 1  

minimum existenčné

 1. Subject h.minimum existenčné
  Subject h.subsistence minimum
  Eco-code331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  369 - Sociálne poistenie
  330.59 - Životná úroveň
  Look insteadminimum životné
  Source of Data VerificationHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 157  : Spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Upravuje ju zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výšku životného minima určuje každoročne MPSVR SR svojím opatrením na základe údajov Štatistického úradu SR v zmysle konkrétnych ukazovateľov.
  Database250h - eco-index
  References (46) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (169) - ARTICLES
  (31) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1