Number of the records: 1  

sféra terciárna

 1. Subject h.sféra terciárna
  Subject h.tertiary sphere
  Eco-code338.4 - Výroba. Služby podľa hospodárskych sektorov
  Database250h - eco-index
  References (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (29) - ARTICLES
  (13) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1