Number of the records: 1  

únie menové

 1. Subject h.únie menové
  Subject h.monetary unions
  Eco-code339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 514  : Forma makrointegrácie, ktorá sa v ekonomickej literatúre chápe v dvojakom zmysle: alebo ako východisko, alebo ako zavŕšenie hospodárskej únie. Za znaky menovej únie sa považujú: centralizácia národných menových rezerv do spoločného menového fondu, neodvolateľná vymeniteľnosť mien členských krajín na základe definitívne fixovaných kurzov, resp. rozšírenie platnosti jednotlivých národných mien do všetkých ostatných krajín menovej únie, prípadne ponechanie jednotlivých národných mien v platnosti a ich doplnenie spoločnou menou.
  Database250h - eco-index
  References (3) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (235) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (395) - ARTICLES
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (336) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading