Number of the records: 1  

zlato

 1. Subject h.zlato
  Subject h.gold
  Eco-code330.12 - Objekty hospodárenia. Suroviny. Zdroje
  336.74 - Peniaze. Mena
  622 - Baníctvo. Bane. Ťažba nerastov a zemín
  Source of Data VerificationVLACHYNSKÝ, Karol a kol. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 493  : Drahý kov, ktorý bol vyčlenený z masy tovarov ako špecifický peňažný tovar. Využitie zlata ako svetových peňazí sa už podstatne znížilo. Svoju monetárnu funkciu plní len v obmedzenej miere. Zlato ako tovar má použitie v nemonetárnej oblasti, napr. v zdravotníctve, elektrotechnike a ďalších oblastiach života ľudí.
  Database250h - eco-index
  References (64) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (137) - ARTICLES
  (50) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1