Number of the records: 1  

Vincúr, Pavol

 1. Name and Surname Vincúr Pavol
  Name and titlesprof. Ing. Vincúr Pavol CSc.
  Professional Orientationekonóm, odbor: teória riadenia a plánovania
  Source of Data Verification : Zoznam z OPSO Zoznam z FNH
   : Profesori a docenti 1940-2000, 2000
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (107) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ARTICLES
  (26) - BOOKS
  (34) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFNHKHP (1965 2011)