Number of the records: 1  

Finančné trhy

  1. Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711.