Number of the records: 1  

Ako ďalej bez fondov EÚ?

  1. FILO, Peter. Ako ďalej bez fondov EÚ? In KOMUNAL 2009 : aktuálne k otázkam hospodárskej krízy a jej dopad na rozpočty samospráv : 10. ročník odbornej konferencie. - Bratislava : ERA o.z., 2009. ISBN 978-80-89339-03-7.
Number of the records: 1