Number of the records: 1  

Faktory vypovídající o chování klientů cestovního ruchu

  1. SIMOVÁ, Jozefína. Faktory vypovídající o chování klientů cestovního ruchu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2009. ISSN 1211-5622, 2009, roč. 19, č. 3, s. 14-16.
Number of the records: 1