Number of the records: 1  

Cena ako akcelerátor krízového vývoja

  1. MORONG, Stanislav. Cena ako akcelerátor krízového vývoja. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1.
Number of the records: 1