Number of the records: 1  

Finančný manažér

  1. Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. 4x ročne. ISSN 1335-5813
Number of the records: 1