Number of the records: 1  

MaF. Manažment, mzdy a financie

  1. MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. 26x ročne. ISSN 1335-9568
Number of the records: 1