Number of the records: 1  

Konštrukcia ratingového modelu, nástroja hodnotenia úverovej spôsobilosti podniku

  1. HURTOŠOVÁ, Jana. Konštrukcia ratingového modelu, nástroja hodnotenia úverovej spôsobilosti podniku : dizertačná práca. Škol. Karol Zalai. Bratislava, 2009. 193 s.