Number of the records: 1  

Analýza kritérií výberu informačného systému pre malé a stredné podniky

  1. ROMANOVÁ, Anita. Analýza kritérií výberu informačného systému pre malé a stredné podniky. In Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2915-0.
Number of the records: 1