Number of the records: 1  

LMS - Moodle ako prostriedok efektívnej výučby

  1. BRIXOVÁ, Janette. LMS - Moodle ako prostriedok efektívnej výučby. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 4, s. 25-29
    Ohlasy:
    [4] TROCHANOVÁ, Hana. Rozdiely vo firemnom a školskom prístupe k e-learningu. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2009, s. 1-4.
    [4] JURIK, Mário. Inovácia - informatizácia. In Dnešné Trendy Inovácií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 3. - 4. 6. 2010, Trenčín. - [Dubnica nad Váhom] : Dubnický Technologický inštitút, 2010. ISBN 978-80-89400-12-6, s. 107-111. VEGA 1/0261/10.
Number of the records: 1