Number of the records: 1  

K účasti Slovenska na Siedmom rámcovom programe EÚ

  1. SVATÝ, Fedor. K účasti Slovenska na Siedmom rámcovom programe EÚ. In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3, s. [1-5].
Number of the records: 1