Number of the records: 1  

Hodnotenie kvality života v obci - chápanie starostov obcí Devonu, Anglicko

  1. MILOTOVÁ, Barbora. Hodnotenie kvality života v obci - chápanie starostov obcí Devonu, Anglicko. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. ISSN 1336-5452, 2008, roč. 5, č. 2, s. 42-46. Available on Internet: <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2008/2/>
Number of the records: 1