Number of the records: 1  

Profesor Ľuboš Pástor opäť v Slovenskej republike

  1. SILANIČ, Peter. Profesor Ľuboš Pástor opäť v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 134-136.
Number of the records: 1