Number of the records: 1  

Slovenská štatistika a demografia

  1. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1210-1095
Number of the records: 1